Disclaimer voor www.degroenebox.nl

Ga Groen Webshop B.V. (Kamer van Koophandel: 87495260), verleent u hierbij toegang tot www.degroenebox.nl (“de Webshop”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Ga Groen Webshop B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Ga Groen Webshop B.V. spant zich in om de inhoud van de Webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ga Groen Webshop B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ga Groen Webshop B.V. Voor op de Webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ga Groen Webshop B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ga Groen Webshop B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ga Groen Webshop B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Heb je nog een vraag?

Wellicht staat het antwoord op jouw vraag bij onze veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Wij helpen je graag verder.